ViraPath uygulaması, klinik tanı ve teşhiş süreçlerindeki dijital patoloji sistemlerine ait analiz fonksiyonlarını içeren çok yönlü bir masaüstü uygulamasıdır. Patoloji tanı/teşhislerinin ön analizlerini görüntü işleme teknikleri ile yapan bir asistan uygulamadır. Oluşturulan sağlam algoritma temelleriyle daha doğru ve daha hızlı analizler gerçekleştirilmektedir.

TelePath makroskobik ve mikroskobik görüntüleri paylaşan web ve mobil alt sistemlerini içeren bir üründür. Patolog veya radyolog olan uzmanların ilgili patoloji testlerini, PACS verilerini, makroskobi/mikroskobik görüntüleri ve hasta bilgilerini sistem aracılığı ile paylaşabildikleri; ayrıca arşivleyebildikleri sistemdir.

WSI (Whole Slide Imaging), uzmanların mikroskopta biyopsi incelemeleri sırasında ilgili doku örneklerini dijitalleştirebildikleri, aynı zamanda mikroskoba uzaktan kontrol ile kontrol sağlayabildikleri hem Dijtal Patoloji ürünlerimizle hem de Telepatoloji ürünlerimizle entegre çalışabilen mikroskop temelli bir donanım ürünümüzdür. 

Partnerlerimiz

Virasoft, önemli teknoloji firmalarının gücünu arkasına almakta ve saygın üniversite hastanelerindeki uzman pataloglar tarafından desteklenmektedir.