V-Analyzer

V-Analyzer yüksek çözünürlükte taranmış cam preparatların görüntüleri üzerinden biyomarker bazlı imaj analizleri gerçekleştiren bir uygulamadır.  Uygulama içerdiği gelişmiş algoritmalar sayesinde güvenilir rapor çıktılarını hızlıca almanıza olanak sağlar. Böylece V-Analyzer, kanser tanısında önemli olan 3 parametreyi (Hız, Hassasiyet ve Doğruluk) tek bir uygulamada uzmanların hizmetine sunmaktadır. 

ViraPath'in kullanım videolarını görmek için Buraya tıklayınız.

 
IHC Analizi

IHC yöntemiyle Nükleer Analizler (nükleus tespiti), Membran Analizi (boyanmış dokularda +/- hücre tespiti) ve bunların sayısal analizleri yapılmaktadır.

 • HER2 analiz 
 • Ki67 analiz 
 • ER analiz 
 • PR analiz
 • P53 analiz
 • PD-L1 analiz
 • INSM-1 analiz
 
FISH Analizi

Ampifikasyon, delesyon, break apart ve füzyon durumlarının tespiti ile sayısal analizleri gerçekleştirilmektedir.

 • HER2 hücre tespiti
 • 19Q hücre tespiti
 • ROS1 hücre tespiti
 • BCL2 hücre tespiti
 • 1p/19q co-delesyon tespiti
 • BCL6 hücre tespiti
 • MYC
 
Rutin Analiz

H&E ile boyanmış dokularda aşağıdaki analizler yapılmaktadır. Tümor çekirdeklerinin sınıflandırılmasında Notthingam Pleomorfizm indeksi kullanılmaktadır.

 • H&E Analizi
 • Çekirdek Tespiti
 • Epitel Bölge Tespiti
 • Lümen Tespiti
 • Tübül Tespiti
 • Pleomorfizm Çekirdek Sınıflandırması
 
Doku Segmentasyonu Analizi
 • Tümoral Bölge Tespiti
 • Stroma Ayrımı
 • Lenfosit Ayrımı

Partnerlerimiz

Virasoft, önemli teknoloji firmalarının gücünu arkasına almakta ve saygın üniversite hastanelerindeki uzman pataloglar tarafından desteklenmektedir.