H&E Analizi

ViraPath H&E Analizi sayesinde hematoksilen eozin ile boyanmış dokularda epitel bölge, lümen ve tümör hücrelerinin tespiti kolaylıkla yapılır. Tümör hücre çekirdeklerinin ve tüm tümöral bölgenin çevresi ve alanı kısa sürede hesaplanır.Tümör çekirdekleri Notthingam pleomorfizm kriterine göre sınıflandırılır.

1) Glandüler(Asiner)/Tübüler Differensiasyon

  • Skor 1: Glandüler yapılar >%75^den fazla
  • Skor 2: Glandüler yapılar %10-%75
  • Skor 3: Glandüler yapılar <%10 

2) Nükleer Pleomofizm

  • Skor 1: Nükleus şekil ve boyut farkı hafif derecede,
  • Skor 2: Nükleus şekil ve boyut farkı orta derecede,
  • Skor 3: Nükleus şekil ve boyut farkı belirgin derecede.

3) Mitoz Sayısı

  • Skor 1: 0-9 mitoz/10hpf,
  • Skor 2: 10-19 mitoz/10hpf,
  • Skor 3: 20>mitoz/10hpf.

Tübül oluşumu, nükleer pleomorfizm ve mitoz sayısı ayrı ayrı 1-3 arasında değerlendirilir. Bu değerlendirmelerin toplamları 3-9 arasında total skora ulaşır. Değerlendirme (Grade) yapıldığında, 3-5 puan: Grade 1, 6-7 puan Grade 2, 8-9 Grade 3 olarak adlandırılır.

ViraPath'in kullanım videolarını görmek için Buraya tıklayınız.

Partnerlerimiz

Virasoft, önemli teknoloji firmalarının gücünu arkasına almakta ve saygın üniversite hastanelerindeki uzman pataloglar tarafından desteklenmektedir.