FISH Analizi

Virapath Fish Analizi ile Floresan in situ hibridizasyon (FISH) tekniği uygulanan preparatlarda "Amplifikasyon, Delesyon, Break apart ve Füzyon" durumlarının tespiti ve sayısal analizi gerçekleştirilir. Break Apart ve füzyon sinyallerinin yüksek oranda spesifik ve hassas tespitini sağlar. Küçük boyutlardaki gözden kaçabilecek sinyallerin geliştirilen algoritmalar ile tespiti kolaylıkla yapılabilir.

RGB ayarı sayesinde kırmızı ve yeşil kanallar açılıp kapatılarak gözden kaçabilecek kadar küçük boyuttaki sinyaller tespit edilebilir. Geliştirilen FISH analizi sayesinde çekirdekler "Normal(yeşil), Anormal(kırmızı) ve Artefakt(beyaz)" olarak ayrılır. İlgili FISH probu seçildikten sonra sinyaller "Negatiflik/Pozitiflik" durumlarına göre değerlendirilerek skorlanır. Elde edilen sonuçlar isteğe bağlı olarak değişik formatlarda çıktıları alınabilir.

ViraPath'in kullanım videolarını görmek için Buraya tıklayınız.

Partnerlerimiz

Virasoft, önemli teknoloji firmalarının gücünu arkasına almakta ve saygın üniversite hastanelerindeki uzman pataloglar tarafından desteklenmektedir.