FISH Analizi

Flüoresans In Situ Hibridizasyonu (FISH) hastanın biyopsi hücrelerindeki genetik materyali haritalandıran bir testtir. Bu test belirli genleri veya gen bölümlerini görselleştirmek için kullanılır. 

VıraPath FISH Analizi

ViraPath uygulamamızda FISH analizi yapılırken diğer analiz yöntemlerinde yapıldığı gibi dijitalleşmiş slide görüntüsü ön işlemlerden geçmektedir. "Auto Fit" fonksiyonuyla ön işlemden geçtikten sonra görüntüye ait "ROI(Region of Interest)" bölgeleri belirlenir. Sinyallerin hangi hücre çekirdeğine ait oldukları saptandıktan sonra RGB katmanlarına ayrılan görüntülerde nicel analiz yöntemleriyle ilgili sonuçlara ulaşılır. Son kontrol için uzmana "Overlay" dediğimiz hücre çeperi renklendirilmesiyle bilgilendirmeler yapılır.

Partnerlerimiz

Virasoft, önemli teknoloji firmalarının gücünu arkasına almakta ve saygın üniversite hastanelerindeki uzman pataloglar tarafından desteklenmektedir.