IHC Analizleri

IHC (Immünohistokimya) boyamaları, dokulardaki hücresel komponentlerin ya da spesifik antijenlerin dağılımını ve lokalizasyonunu görüntüleme ve belirleme için kullanılan boyama çeşitlerinin bütününü ifade etmektedir.

ViraPath Immunohistokimyasal Analiz

ViraPath ürünümüzde IHC boyamalarına ait analizleri %92 ye varan doğruluk oranlar ile sunmaktayız. İlgili hücre boyamasına göre Membran Açık-Kapalı, Sitoplazma YoğunluğuPozitif/Negatif oranı, hücresel bölünme süreci izlenimleri (Mitoz Evreleri) sonuçları sayısal veri çıktısı olarak kısa sürede alınabilmektedir.

Algoritmasal analizler öncesinde renk filtrelendirme ve tissue segmentation gibi ön işlemler uygulanan dijitalleştirilmiş slide görüntülerine ait nicel analiz sonuçları, yüksek doğruluk oranlarına sahip algoritmalarla elde edilmektedir.

IHC analiz modülü uzmanların analiz süreci içerisinde ara çıktılarla süreci takip edebildikleri bir sistem olarak tasarlanmıştır.

IHC analiz modülünde genel IHC boyamalarına ait (ER/PR, Ki67, Her2, PD-L1, P53, CD40)

  • Membran Tespiti
  • Çekirdek Tespiti
  • Sitoplazma Tespiti
  • Mitoz Evreleri Tespiti       fonksiyonları bulunmaktadır. 

Uygulama içerisinde dijitalleşmiş slide görüntüsü üzerinde "Anotasyon" fonksiyonu ile bölge belirleyip tümoral bölge tespiti ve analiz imkanı sağlanmıştır. Bu sayede tüm slide görüntüsünün analizinin yanında seçilen bölge analizi ile kısa sürede istenilen sonuçlara ulaşılabilmektedir. 

Partnerlerimiz

Virasoft, önemli teknoloji firmalarının gücünu arkasına almakta ve saygın üniversite hastanelerindeki uzman pataloglar tarafından desteklenmektedir.