ViraPIS

Patoloji laboratuvarlarını, hasta güvenliği ve uzman performasını çok yüksek olacak şekilde geliştiriyoruz. ViraPIS hasta dokularının preperasyon ve tanı süreçlerindeki aşamalarını kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca uzmanlar ilgili vakalara ait raporları sistem üzerinden yazabilmektedirler.

 ViraSoft'un ViraPIS yazılımı, patolojideki tüm işlemler ve iş akışlarını kapsayan bilgi idare sistemidir. Patolojik iş akışını kolaylaştıran ve hızlandıran, patologların daha verimli ve etkili çalışabilmesini sağlayan ViraPIS sayesinde laboratuvarlarınızda hızlı ve doğru çözümlere ulaşın.

                                                 

 

 
Klinik Uzman için LBYS
 • Tanı işlevleri ve slaytları görüntüleme
 • Makroskobik, mikroskobik çalışmaya niceliksel analiz ve görüntüleme
 • Raporlama ve yönetim sistemi
 • Konsültasyonlar
 • Sonuçların karşılaştırılması
 
Hastalar için LBYS
 • Kliniksel bilgi değerlendirmesi
 • Kliniksel süreç hakkında veriler
 • Hızlı tanı ve raporlar
 
Doktorlar için LBYS
 • Hastaların ve hasta verilerinin kolaylıkla takip edilmesi
 • Doku analiz işlemleri
 • Kaydedilen makroskobik ve mikroskobik verilerin raporlanması
 • Laboratuvar malzemelerin işlemleri ve durum kontrolleri
 • Vaka arşivlenmesi ve önceden arşivlenmiş vakaları inceleyebilmek
 • Genel hastane bilgi sistemlerine entegrasyon

Partnerlerimiz

Virasoft, önemli teknoloji firmalarının gücünü arkasına almakta ve saygın üniversite hastanelerindeki uzman pataloglar tarafından desteklenmektedir.