Hakkımızda

Şirketimiz 2015 yılında Sanayi Bakanlığı TGSD 2015 desteğiyle kurulmuştur. Virasoft Yazılım A.Ş. ismiyle dijital patoloji alanında kabiliyetli tanı desteği, nicel görüntü analizi, vaka yönetimi uygulamaları, patoloji eğitim yazılımları ve telepatoloji hizmetleri sunan yerli bir yazılım firmasıdır. Hergün artan devasa bilgi birikimine ek olarak tanı anında “ikinci uzman görüşü” alabilmenin büyük önem taşıdığı patolojide, kanserle mücadele için var gücüyle çalışan hekim ve bilim insanlarımız kendi aralarında “ikinci uzman görüşünü” almak için Virasoft’un geliştirdiği profesyönel ürünlere başvurmaktadırlar. Bu nedenle “Önce Sağlık” mottosuyla ViraSoft; sağlık sektörüne yönelik özgün çözümleriyle bir Türk şirketi olarak  sadece Türkiye’de değil globalde de yeniliğe öncülük etmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda hayata geçirdiği ve devam eden projeleriyle birliikte hizmet sunduğu diğer sektörleri de vizyon ve teknoloji olarak geleceğe hazırlamak için çalışmalarına yüksek motivasyonla devam etmektedir."

 

Virasoft Bilgi Güvenliği, kurum itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla,

 • Kurumun, işlediği, muhafaza ettiği ve diğer kuruluşlar ile paylaştığı bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkelerine göre korumak,
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri uygulamak için kurulmuş yönetim sistemini geliştirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Kurum vizyon ve misyonuna uygun olarak faaliyetlerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi ile sürekli iyileşme ihtiyaçlarını ve fırsatları tayin etmek,
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik gelişim ve değişimlere ayak uydurarak takip etmek,
 • Bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltarak iş sürekliliğini sağlamak,
 • Tâbi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelere, yasal ve ilgili mevzuat gereklerine, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklara uyum sağlamak
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişi bilgilerini muhafaza etmek,
 • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığı ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek, gerekli desteği sağlayarak diğer yönetim sistemleriyle bütünleşik olarak sektörde örnek bir kuruluş olmak,

Her bir Virasoft çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.

Partnerlerimiz

Virasoft, önemli teknoloji firmalarının gücünu arkasına almakta ve saygın üniversite hastanelerindeki uzman pataloglar tarafından desteklenmektedir.