Misyonumuz
  • ViraSoft şirketi olarak biz, Türkiye'de Dünya'da dijital patoloji alanında hizmet verebilen şirket yapısıyla, kapsamlı ürün yelpazesi birliğinde insan sağlığına daha iyi standartlar sağlamayı misyonumuz olarak belirledik. Ar-Ge faaliyetleri ile birlikte, patoloji sürecindeki etkinliğini ve etkililiğini artırmak ve sağlıkta erken ve doğru tanı/teşhise önderlik etmek istiyoruz.
 
Stratejilerimiz
  • Dijital patoloji çözümlerimizle rutin tanılarda sayısal analizler gerçekleştirmek,
  • Patoloji tanılarının objektifliğini geliştirmek ve süreçlerini hızlandırmak,
  • Mobil ve web tabanlı uygulamalarımız ile Türkiye'nin her noktasına ve komşu ülkelere patolojik vaka incelemesi hizmeti sunmak, 
  • Hastaneler arası standartlar oluşturmak, 
  • Sağlık alanında donanımsal ve yazılımsal olarak yerel çözümler üretmek.
 
Hedeflerimiz
  • Şirket çalışanları için teşvik edici bir ortam sağlamak.
  • Daha geniş coğrafyalara ulaşıp sağlık alanında gelişemelere öncelik etmek.
  • Yatırımcılara ve hissedarlara sağlıklı ve sürdürebilir kaynaklar sunmak.
  • Daha doğru, daha hızlı analizlerimizle ve kolay erişebilen konsültasyon sistemlerimizle insanlara daha iyi sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Partnerlerimiz

Virasoft, önemli teknoloji firmalarının gücünu arkasına almakta ve saygın üniversite hastanelerindeki uzman pataloglar tarafından desteklenmektedir.